jeneratör şartnamesi yeni genel

12. JENERATÖRLER

Tüm birim tek bir çelik kaide üzerine yerleştirilmiş, az yer tutacak biçimde tasarımlanmış olacaktır. Soğutma radyatörü de birim üzerinde monte edilmiş olacaktır. Genel tasarım kolay çalıştırma, bakım ve onarıma olanak verecek biçimde olacaktır.

Titreşim  azaltılması  tasarımda öngörülmüş unsurlar ve fabrikada dikkatli biçimde  dengelenme   sayesinde  gerçekleştirilecektir.   Elektrojen  grubu  onaylı biçimde üretilmiş titreşim yutucu çelik yaylarla yalıtılacak ya da hareketli parça ile   tespit   çerçevesi   arasında  sert  neopren  tabakalar  kullanılacaktır.   Alınan önlemler sonucunda binaya aktarılan titreşimin genliği tüm çalışma koşullarında 0.04 mm’yi geçmeyecektir.

Titreşim   :   Titreşim   genliği   tüm   titreşim   frekans   aralığında   0.04   mm’yi geçmeyecektir.

Gürültü   önleme   amacı   ile   gürültü   kaynağında  uygulanacak   kabul   edilmiş onaylanmış yöntemler kullanılacaktır. Bu önlemler sonunda ISO’nun yerleşim yerleri için geçerli gürültü standardında öngörülen 20 Hz’de 78dBA ve 10,000 Hz’de 41dBA gürültü değerleri, birimden 25 metre uzaklıkta sağlanmış olacaktır.

Soğukta çalıştırma : Motor sistem karakteristik değerleri arasında belirtilmiş olan en düşük ortam sıcaklığında da çalışıp yük üstlenmek yeteneğine sahip olacaktır. Soğukta çalışmaya destek oluşturacak motor gömleği sıcak su düzeneği, motor yağı ısıtıcısı, giriş havası ısıtıcısı, ek güce sahip akü gibi önlemlerle birlikte başkaca unsurlar, bağlantılar, termostatik anahtarlar ve devre dışı devre kesicileri, gösterge lambaları ve de başkaca koruma önlemleri üreticinin önerisi ve onayı çerçevesinde sisteme dahil edilecektir.

Üreticinin ekipman anma değerleri şemalarda gösterilmiş değerler ya da onların bir büyüğü ile uyumlu olacaktır.  Söz edilen anma değerleri prime net güç, belirlenmiş frekans, voltaj ve güç faktöründe en kötü çevre koşullarında da sürekli çalışma durumuna ilişkin değerler olacak, fan ve başkaca yan unsurlar ve de kayıpları içermeyecektir.

izolasyon kabini olacaktır.

 

DİZEL ELEKTROJEN GRUBU

 

Yapım : Grubun temel yapısı bir dizel motoru, bu motora direkt akuple edilmiş bir fırçasız senkron jeneratör ile tek ya da paralel bir kontrol birimi biçiminde gerçekleştirilecektir.

Governör Al sınıfı olacak, ilgili VDE, ISO, BS standartlarını karşılayacak tür ve elektronik yolla hız sınırlaması yapan biçimde olacaktır.

Çalıştırıp durdurma : Sistem otomatik modda iken grup yük aktarma şalterindeki bir yardımcı  kontaktan  alınacak  işaretin  algılanmasına bağlı  olarak  çalışıp duracaktır. Motorun durması, 2-30 dakika arasında ayarlanabilecek bir soğutma süresinin tamamlanmasından sonra gerçekleşecektir.

Çalışma : Ünite ilgili sinyali aldıktan sonraki l0 saniye içinde tam çalışma hızına erişecek ve derhal çıkış anma değerinin %60′ını (yük sabit ve endüktif olmak üzere  karışık  olacaktır,  motor başlama yükleri  ilgili  tabloda  gösterilmiştir) sağlayacaktır. Geçici voltaj değişimleri sistemin yanıt verme durumunda olduğu her tür yük uygulanmasında %10′u aşmayacak ve normal değere + / – %2′lik bir pay ile bir kaç çevrim içinde erişebilecektir.

Start alamamak : Motorun başlatma komutundan sonra kalkamaması halinde sistem bir kaç saniyelik dinlenme moduna geçecektir. Bu aşamadan sonra birbirini 20 saniyelik dinlenme arası ile izleyen iki girişim daha gerçekleştirilecektir. Üçüncü   girişimin   de   başarısız   olduğu   durumda   ilgili   devre   tamamlanarak “başlatma başarısız” uyarı lambası yakılacaktır.

Sisteme dahil edilecek bir test/manuel/kapalı/otomatik anahtarı veya push butonu ile test ya da normal çalıştırma için üniteye elle yol vermek olası olacaktır.

Aralıklı çalıştırma: Ünite “otomatik” modunda olduğu süre içinde haftada bir kez yüksüz ve boşta 30 dakika boyunca alıştırma çalışması yapacaktır.

 

DİZEL MOTORU VE YARDIMCI UNSURLARI

 

Tasarım:   Dizel  motorun  seçimi  kullanılacağı  iş  ve  bunun  özel  isteklerini karşılamaya  uygun  biçimde  gerçekleştirilmiş  olacaktır.  Motor  ile  governör belirlenmiş  çalışma  koşulları  ve beklenen yanıtlar  ayrıntılarını  karşılayacak nitelikte olacaklardır.

Motor ile alternatör esnek kaplin ile birbirine bağlanır olacaktır.

Motor tipi: Basınç ile ateşlemeli, doğrudan enjeksiyon, turbo-charge’lı, soğutmalı, 100kW üstü güç anma değerinde, su soğutmalı, hava ile soğutmalı radyatörlü, 4 zamanlı, düz ya da V biçimi yerleştirilmiş silindirli, 1500 devir/dakika, hafif (2 numara) dizel yakıtı tüketir, süreceği cihaza doğrudan akuple edilmeye uygun. Seçilecek volan beklenen hizmet ve de koşullara uygun tipte olacaktır. Volanın anma değerinin %125 üzerinde bir hızda döndürülmesi halinde arıza oluşmaması gerekecektir. Burulma titreşimini söndürücüler üniteye monte edilmiş olacaktır.

Motor gücü, alternatörün anma değerinde belirtilmiş gücü sürekli, ve %10′luk bir fazla yüklenmeyi de  12 saatlik sürekli çalışma süresi içinde bir saat süre ile karşılayabilmesine olanak verecek biçimde olacaktır. Her iki durumda da sıcaklık yükselmesi standardlarda öngörülen sınırların üzerine çıkmayacaktır.

Parçalara erişim kolaylığı:  aşağıdaki erişim kolaylıklarının sağlanmış olması gerekecektir:

yakıt kapağı yakıt borularının ya da başkaca parçaların etkilenmesine gerek bırakmayacak biçimde sökülebilecektir.

Pistonlar, piston kolları, gömlekler, kılıflar ve de başlıklar motorun yerinde sökülmesini gerektirmeyecek biçimde sökülüp takılabilmelidir.

Boşalma  zamanlamasının   (spill  timing)   denetimi  ve   ayarı   için  motor  elle döndürülebilmelidir.

Ölçme enstrümanları : Grup üzerine monte edilmiş olması gerekli göstergeler en azından , su sıcaklığı göstergesi, motor yağı sıcaklık ve de basınç göstergesi, devir göstergesi ve de toplam çalışma süresi sayacı olacaktır. Sisteme üreticinin onayı ile eklenecek başkaca ölçüm aygıtları ile su radyatörü çıkış sıcaklığı, hava filtresi sonrasındaki basınç düşmesi, turbo basınç göstergesi olacak ve de hava sıcaklığı değerleri de izlenebilecektir.

Soğutma sistemi : Motor soğutması dişli ile çalıştırılan pompanın devrettirdiği su ile gerçekleştirilecektir. Soğutma suyu sistemi basınçlı kapalı devre tipi olacak, tropikal tip radyatör sağlanacak ve radyatör soğutması da ters yönde hava akımı oluşturacak   bir   fan   ile   gerçekleştirilecektir.    Fan   kanatlarının   korunması sağlanacaktır. Soğutma suyu sıcaklığı sistem tasarımına göre bir ya da daha çok adetteki termostat(lar) ile denetlenecektir. Radyatör kapasitesi sürekli çalışmada %110′luk bir yükü karşılamaya uygun biçimde tasarlanacak, en kötü çevre koşulları   olarak    15C   sıcaklık   farklılığının   üstesinden   gelecek   biçimde belirlenecektir. Radyatör petekleri alüminyum veya bakır olacaktır. Radyatör üzerinde basınç sübabı, radyatör kapağı, ve de boşaltma musluğu ve de genleşme haznesi bulunacaktır. Doğrudan etki eden bir termostatik vana ile motor soğutma suyu sıcaklık düzeyi ayarlanacaktır. Normal durumlarda baypas vanası tam olarak kapalı olmayacaktır. Muamele görmüş ya da tatlı su kullanılacak, pas ve de donmayı önleyici katkı maddeleri de – üreticinin onayını almış türler olmak üzere – suya eklenebilecektir.

Soğutma Hava akımı : Soğutma amaçlı hareket eden hava akımı yolu üzerinde engelleyici maddeler bulundurulmayacaktır. Fan ve radyatör anma değerleri birbirleri ile uyum sağlayacak biçimde belirlenecektir. Sistem incelenerek ek destek fanlarına gerek olup olmadığı belirlenecek ve olası durumlarda otomatik çalışma sağlamak için gerekli düzenekler de önerilecektir.

Motor silindirleri : Motor silindir içlerinde değiştirilebilir gömlekler bulunacaktır. Islak veya kuru tip gömleklerde segmanlar arasında izleme delikleri ile yağ ve de su sızması durumlarının önceden belirlenmesi sağlanacaktır.

Yağlama sistemi : Basınçlı tür olacak, iki adet dişli ile tahrik edilmiş yağ pompası ile sirkülasyon gerçekleştirilecektir. Sistemde değiştirilebilir yağ filtresi ve ısı eşanjörü ile soğutma sağlanmış olacaktır. Yağ filtresi düzeneğinde baypas vanası sayesinde tıkanmış filtrelerin gerektiğinde baypas edilmesine olanak sağlanacaktır. Söz konusu vananın açılması halinde sesli ve görsel alarm uyarısı ile kullanıcı uyarılacaktır. Soğutucu tüp ve dış cidarlı yapıda bir ısı eşanjörü olacak ve soğutma ortamı olarak radyatör suyundan yararlanılacaktır. Doğrudan etki eden bir termostatik vana ile motor yağı sıcaklığı denetlenmiş olacaktır. Normal koşullar altında bu baypas vanası tam kapalı olmayacaktır.

Yakıt sisteminde kolay sökülüp takılabilir kolay bakım gerçekleştirilebilen enjeksiyon pompası ve enjektörler yer alacaktır. Motorla bütünleştirilmiş, dişli ile tahrik edilen ve yakıtı 2.5 metre yüksekliğe eriştirecek denli basınç altına alan pompa filtrelerden de geçen yakıtı değişmez bir basınç altında tutacaktır. Yakıt filtre elemanlarının kolayca değiştirilebilir tür olmasına özen gösterilecektir.

 

Egzoz borusu flanşlı, cıvatalı, galvanizli dikişsiz çelik borudan üretilmiş olacaktır. Dönüş dirsekleri geniş ve uzun tutulmuş olacaktır. Susturucu sistem ile bütünleşmiş olacaktır. Sistemin tutturulması yüksüklü çelik yapı ile gerçekleştirilmiş olacaktır. Kızgın borular 10 mm’den ince olmayan cam elyaflı yalıtım bantları ile sarılacak ve üzerleri de metal levha birimlerle korunmuş olacaktır, egzoz sisteminin tümü üreticinin tasarım değerlerine göre belirlenmiş değerin üzerinde geri basınç oluşturmayacak yapıda olacaktır. Boru uzunluğu ilgili çizimlerde verilmiş olacaktır.

Hava Giriş Sistemi: Makine dairesinde bir hava filtre sistemi bulunacaktır. Filtre birimi değiştirilebilir lifli tür olacaktır. Hava yolu ve birim iskelet yapısı ilgili çizimlerde gösterilmiş olacaktır. Motor hava filtresi kuru değiştirilebilir kağıt filtre olacaktır. Filtrelerin 10 mikron ve daha irilikteki partikülleri tutacak nitelikte olması gerekecektir.

Elektrikli Marş Sistemi: Motor çalıştırması manuel olarak bir puşbuton ile, otomatik olarak da kontrol panosunda yer alan kontrol devresi ile gerçekleştirilecektir. Marş hareketi 24VDC’lik ağır hizmet türü bir marş motoru ile sağlanacaktır. Bu yapıya destek verecek ağır hizmet türü bir akü ve onun şarj gereksinmesini gerçekleştirecek bir şarj düzeneği de bulunacaktır. Marş motoru ile akünün anma değerleri dizel birimi en soğuk çevre koşullarında da rahatlıkla çevirecek güçte olmak üzere belirlenecektir. Marş piniyonu motor hareket ettiğinde otomatik olarak bağlantıyı sonlandıracak tür olacaktır.

Akümülatör: Kurşun-asit türü olacak, plastik kap içinde bulunacak, gözler arası bağlantıya sahip olacaktır. Akü kapasitesi dört kez marş basmaya yeterli düzeyde olacaktır.

Akü şarj birimi: Katı hal (solid state) yapıda, tam dalga tipi, %25 fazla kapasitede, tam boşalmış aküyü 8 saati aşmayan bir sürede doldurabilecek yapıda olacaktır. Şarj yöntemi ayarlı olacaktır (boş aküde yüksek akım, ve akü dolduğunda idame akımı düzeyine inebilmek). Devreye dahil edilecek bir ampermetre ile şarj işlemi izlenebilir olacaktır. Şarj birimi aksi istenmedikçe kontrol birimi içinde yer alacaktır. Ayrıca şarj dinamosu sağlanacaktır.

Elektronik guvernör izosenkron denetim, şöntleme ve de birimler arasında yük paylaşımını gerçekleştirecek yapıda olacaktır. Guvernörün ayarı %0 olacak (izosenkron) ve “droop” oranı O ile %10 arasında ayarlanabilecektir. Sistemde aktüatör bulunacaktır. Bu yapı onaylı olmak koşulu ile başka bir yapı ile de değiştirilebilecektir. Guvernör hızlı yanıt veren yüksek duyarlıkta bir sistem ile hız (frekans) denetimi, şöntleme ve de yük paylaşımı gerçekleştirecektir. Hız denetimi uzaktan kumanda ara birimi üzerinden normalin + / – %5′i aralığındaki sınırda gerçekleştirilebilecektir. Sistemin karşılaması gereken ister %25 yük sürme durumunda frekans değişikliğinin 0.5Hz’den büyük olmaması ve + / -0.1 Hz’lik değişimin 0.5 saniye içinde gerçekleştirilebilmesidir.

Guvernör Yüksek hız tripi motor yüksek hıza çıktığında otomatik olarak yakıt pompasında akışı kesecek özellikte olacaktır. Bu düzenek guvernör düzeneğinden ayrı ve bağımsız işlev görecek yapıda olacaktır.

Koruma sistemi otomatik motor durdurma ve jeneratör trip önlemlerini de içerecek olup yüksek motor hızı, düşük yağ basıncı , yüksek soğutma suyu sıcaklığı ve de fazla krank edilme durumlarında gerek görsel ve gerekse sesli alarm uyanlar üretilecektir.

 

JENERATÖR UYARICISI VE VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

 

Tür: Senkron, düşük reektanslı, yüksek verimli, döner alan türü, fırçasız uyarıcı ve esnek kupling sayesinde üreticinin ve sistemin öngördüğü dalgalanma sınırlarını aşmadan tam nominal çalışma değerlerinde etkin biçimde yük kaldırma olanağı sağlar.

Kablolar: Faz kabloları tam olarak yalıtılmış biçimde sonlandırma kutusuna eriştirilecektir. Sonlandırma kutusu kalın metal saçtan IP44 koruma isterlerine uygun biçimde üretilmiş olacaktır. Kontrol ve kumanda kabloları ise ayrı bir sonlandırma kutusunda iletileceklerdir.

Fazlar arasında %100 dengeli yükte kabul edilir voltaj farkı %1 ‘i geçmeyecektir. Bir fazda O güç faktöründe olmak üzere %30 yük ve diğerlerinde ise yük olmayan koşullarda ise hat nötr arasında gözlenecek voltaj farkları %5′i geçmeyecektir.

Karakteristikler:

Faz sayısı                           : 3

Anma gerilimi,

Frekansı ve

Net çıkış anma değeri          : ilgili çizimlerde gösterilmiştir

Anma güç faktörü               : 0.8

Sargı bağlantıları                 : yeniden bağlanabilir olmak üzere tam yalıtılmış durumda dengesiz yük

akımı, faz akımlarından hiç biri nominal anmadeğerlerini aşmaz iken         : %30 minimum

Aşırı yük        : 12 saatte l saati aşmamak üzere etiket anma değerinin %10′u.

Rotor            : damperli kafesli, düz radyal tip soğutma

Uyarma                             : fırçasız, döner armatür doğrultucuları ve deşarj dirençleri ile

Voltaj regülatörü                 : otomatik voltaj düzeyleri için kolayca erişilebilir kumanda unsurları ile birlikte

Yalıtım                              : stator için F sınıfı, rotor ve uyarıcı için F sınıfı

Muhafaza                           : sızdırmaz ve ekran korumalı (İP 23 to IEC 947-1)

Soğutma                            : dahil edilmiş merkez kaç türü fanlar ile.

 

Voltaj  Regülasyonu:  Normal  hız  değişiklik  sınırları  içindeki  aralıkta  voltaj değişimi, yüksüz – tam yüklü, sıcak – soğuk, yük güç faktörü 0.8 gecikmeli -birlik değerleri arasında kabul edilebilir sınırların üzerine çıkmayan değerde olacaktır. Regülatör yükün jeneratörün kapasitesinin üzerine çıktığı durumlarda otomatik olarak voltajı azaltacaktır. Tam yük ani olarak uygulandığında bile voltaj değişimi pozitif yönde ve ani olacaktır. Hattan hatta voltaj dalga biçimi bozulma faktörü + / – %5′i geçmeyecektir. Harmoniklerin toplamı %5′i, bir tek harmoniğin düzeyi    ise    %2′yi    geçmeyecektir.    Radyo    enterferans    bastırılması    ilgili standardlarm N sınıfı isterlerini karşılayacaktır.

Uyarıcı: Armatür 3 fazlı, doğrudan doğruya jeneratör şaftı üzerine yerleştirilmiş ve jeneratör alan sargılarına, hermatik yalıtımlı katı hal silikon doğrultucuları üzerinden bağlanmış olacaktır. Bu doğrultuculara bakım ve değiştirme amacı ile erişim  olası  olacaktır.  Uyarıcının yapısında yer alacak alan bastırıcı  sistem sayesinde yüksek endüktif yük ve salımmlar nedeni ile diod arızası oluşması engellenecektir.   Uyarıcı    alan   sargıları    sabit   olacaktır.    Uyarıcı   regülatör kombinasyonu kapasitenin %110 üzerindeki yük değerlerinde ve de ani yük değişikliklerinde de çıkış voltajının kabul edilmiş limitler içinde tutulmasına olanak verecektir.

Voltaj Regülatörü: Voltaj regülatörü katı hal, volt/Hz türü, kontrol ve de güç katlarında silikon yarı  iletken kullanan, elektromanyetik enterferans bastırıcı özellikte tek ya da paralel işletmeye uygun olacaktır. Kontrol panosu üzerindeki potansiyometre ile regüle edilmiş voltajın manuel olarak + / – %5 değerinde değiştirilmesi de olası olacaktır. Birimin tüm parçaları nem ve sıcaklığa karşı yalıtılmış olacak ve çevre koşullarını en alt düzeye indiren bir mahfaza içinde yer alacaktır. Regülatör yükün jeneratörü kapasitesinin üzerine çıktığı durumlarda otomatik olarak voltajı azaltacak ve kısa devre durumunda ise fazların üçünde de olmak üzere, kısa devre koruma devresinin süresi boyunca ve de en azından iç saniye süre ile akım sağlayacaktır. Voltaj regülatörünün beslemesi jeneratör voltaj ve akımı üzerinden sağlanarak uyarıcı alan gücünün sağlanması sürdürülecektir.

Paralel modda çalışan birimler: Jeneratörler arasında aktif ve reaktif yüklerin eşit paylaşılabilmesi için çapraz-akım kompanzasyonu ve de şöntleme modülleri kullanılacaktır.

 

ÖLÇÜM CİHAZLARI, KORUMA VE KONTROL EKİPMANI

 

Kontrol röleleri, algılayıcı birimler, şalter koruyucu röleleri ve aygıtları, start, stop ve kapama kontrol birimleri işletmenin gerektiği gibi sürdürülmesi amacı ile temi edilecektir. Üreteç ile tüm bu sayılmış ölçme, izleme ve denetleme unsurlarının bir mahfaza içinde toplanmaları yeğlenecektir.

Ölçüm cihazları ile kontrol birimleri en azından aşağıda sıralanmış  olanları içerecektir:

 

1.       Voltmetre ve 7 konumlu anahtar

2.       Ampermetre ve 4 konumlu anahtar

3.       Frekans metre.

4.       Off / test / manuel / oto mod seçim anahtarı

5.       Manuel start ve stop pus butonları

6.       kWh sayacı

7.       Güç faktörü göstergesi.

8.       Çalışma süresi sayacı.

9.       Egzersiz birimi.

 

Koruyucu düzenekler resetlenir röleler ile muntazam biçimde motor durdurulması ya da tam kapatılması  işlemlerini  gerçekleştirecek olup  aşağıdaki unsurları içereceklerdir:

aşırı akım ve harici toprak arıza koruması

 

Katı hal trip’li, havalı tip güç devre kesicisi (PACB), bölüm 16476′ya (şönt trip bırakıcısı ile elektriksel olarak uyarılan) uyumlu olarak .

voltaj ve zaman gecikmesi ayarlı yüksek voltaj koruması alan-kaybı koruması negatif faz koruması

Sınırlı toprak arızası koruması – akım düzeyi 0 ile anma akım değerinin %20′si arasında, süre ise 0 – 3 saniye arasında ayarlanabilir.

ters güç rölesi.

 

KONTROL VE KORUMA BİRİMLERİ BÖLÜMÜ :

 

Jeneratör birimi üzerine monte edilecek kontrol ve koruma birimlerinin ve de denetim mahfazalarının içerdikleri komponentlerin titreşimlerden zarar görmememi için esnek biçimde tutturulmuş olması gerekecektir. Ayrı olarak monte edilen kontrol birimleri ile ölçüm cihazları ise kendilerine yeter yapıda, zemine oturtulmuş mahfazalar biçiminde olacaklardır. Mahfazalar metal saç malzemeden yapılacak, gerekli havalandırma kapılardan gerçekleştirilecek, içlerine toz, kir ve haşere girmesi engellenecektir (İP 51 ile IEC 947-1). Kapılar menteşeli ve kilitlenebilir olacaktır. Kontrol birimleri ile koruyucu röleler, devre kesiciler, ve nötr topraklama düzeneği ayrı mahfaza içine alınacaktır. Saç mahfazaların iç ve dışları temizlenmiş olacak, fosfat ile işlem görecek, bir kat pas önleyici primerden sonra iki kat olmak üzere boyanacaktır. Kablolar 600V uyumlu olacak, modüler yapıya sahip olacak, öndeki sonlandırıcı bloklarına bağlanacaklar ve çıplak iletken yüzeyler içermeyeceklerdir. Her terminalde sonlandırılan tel uçlarına uygun boyutlarda pabuçlar eklenecektir. Geçmeli soketli baskı devre kartları endüstri standardına uygun yapıda olacak, erişimi kolaylaştıran standart çekmecelere oturtulacaklardır.

Röleler  :  Önden ayarlanabilir,  sızdırmaz biçimde yalıtılmış, üst mahfazaları çıkartılabilir, test sonlandırma blokları olan türde olacak, rölelerin gerektiğinde yerlerinden   sökülmeden   test   edilmelerine   olanak   verecek   düzenek   de   var olacaktır.   Rölenin  yuvasından   çıkartılması   ilgili   akım   trafosunun   sekonder sarımını otomatik olarak kısa devre edecektir.

Ölçüm aletleri metal mahfazalara yerleştirilerek kontrol panosu üzerine gömme biçimde yerleştirileceklerdir. Cihazların yüzeylerindeki işaret ve skalalar yeterince korunmuş olacaktır. Göstergeler en azından 72 mm olacaktır. Duyarlık düzeyi, aksi belirtilmediği sürece %2 olacaktır. Voltmetre ve ampermetreler AÇ ölçümler için hareketli demir, DC ölçümler için ise hareketli bobin türü olacaklardır.

Akım trafoları: ölçüm ve koruma açılarından sınıf 2 türü olacaklardır.

Gerilim trafoları: Tek faz, kuru tip, 0.5 duyarlık sınıfına dahil olacaklardır.

KWH sayacı: 3-elemanlı, dengesiz 3-faz için 4 telli 6 basamaklı devirgen sayaç içerecektir.

 

YAKIT DEPOLANMASI VE İLETİMİ

 

Günlük Yakıt tankının yapısı : kapalı silindirik biçimde,   en az 3 derece eğimli, boşaltma tapası, giriş ve çıkış ile hava tahliye boruları olacaktır. Min.8 saatlik olacaktır.

Yakıt tankının hava filtresi nem alıcılı, içeri toz bırakmayan, yağlı tip toz kapanlı olacaktır.

 

Günlük Tankta var olması gerekli ölçüm cihazları yüzer anahtar, solenoid vana ve de yakıt bitmesi ya da tank taşması durumunda alarm uyarısı üretecek yuvarlak kadranlı gösterge olacaktır.

Günlük Tank Doldurma Pompaları : Günlük Tank doldurma pompaları : dubleks düzende  elektrikle  çalışacaklar,  çalıştırma  ve  durdurmaları  otomatik  olarak gerçekleşecektir. Bu pompalar bir de el ile çalıştırılır pompa ile yedeklenecektir. Pompalar depolama tankı ile günlük yakıt tankları arasındaki boru şebekesi üzerine yerleştirilecektir. Pompa motoru tam mahfazalı, fan soğutmalı, sincap kafesi endüksiyon türü olacak ve bir ucunda pompa birimi rotoru monte edilmiş olacaktır. Pompa kendinden ilk dolmalı tür olacak, dolma deliği, sızdırmaz korumalı yatakları olacak, starterli ve aşırı yük korumalı olacak ve kısa devreye karşı da koruması bulunacaktır. Pompanın çalışması günlük tankta var olan yüzer anahtarlarda tetiklenecektir. Pompa devresinde yer alacak çek valflar, baypas valfları, yüzer valflar ve de boru sisteminde bakım için gerekli servis vanaları ilgili çizimlerde gösterildiği üzere monte edilecektir.

TESTLER

Fabrika testleri: Prototip testleri ile projeye öz testler (projeye öz üretilmiş malzemede) uygulanacaktır.

Prototip testleri: Şartnamede öngörülen konfigürasyona göre kullanılacak parça ve komponentlerin aynıları ile oluşturulmuş, benzer ya da aynı aksesuar içeren, aynı tip motoru bulunduran elektrojen grubu üzerinde uygulanacaktır.

 

 

 

 

1.       Testler: Şartnamede öngörülenlere uyum aranacaktır.

2.       Komponent ve Aksesuarlar: Kurulmuş birimin içerdiklerinin prototipte kullanılanlar ile aynı olmadığı durumda uygulanacak testler ile değişik birimlerin gerekli ister ve koşulları ve güvenlik gerekliliklerini sağladıkları onaylanmış olacaktır.

Projeye öz Ekipman Testleri : Yola çıkarılmadan önce elektrojen grubu ve de başkaca sistem birimleri ve aksesuarları test edilecektir. Birimler teker teker test edildikten sonra tesiste oluşacak toplam sisteme benzer düzenek kurulup bir de bu düzenekte toplam olarak test edileceklerdir. Test sonuçlarının kayıt altına alınıp rapor biçimine getirilip projeye sunulması gerekecektir.

1.       Test   Ekipmanı:    12    aylık   dönem   içinde   kalibre    edilmiş   cihazlar kullanılacaktır.

2.       Hidrostatik   test:   Radyatör,   ısı   eşanjörü,   motor   su   gömleği   üzerinde uygulanacaktır.

3.       Jeneratör testleri: I.E.C./I.S.O uyum aranacaktır.

4.       Komple sistemde sürekli çalışma testi: 2 saatlik durdurmasız çalışma süresi içinde l saatte 1/2, % ve de tam yük koşulları oluşturulacak, ayrıca l saatlik %110 yük düzeyinde de çalışma sınanacaktır. 2 saatlik test sırasında birimin stop etmesi halinde test yeni baştan başlatılacaktır. Aşağıda sıralanmış bilgiler test başlangıcında ve her aşamada not edilmeli, 15 dakikalık aralarla yinelenmelidir.

a.       Yakıt tüketimi

b.       Egzoz sıcaklığı

c.       Gömlek suyu sıcaklığı

d.       Motor yağı sıcaklık ve basıncı

e.       Jeneratör yük akımı ve voltajı, her faz için ayrı ayrı olarak

f.        Sistem için brüt ve net kW çıkış değeri

5.       Komple Sistem Performans Testleri: Aşağıda sıralananlar da uygulanarak öngörülmüş performans değerlerinin karşılandığı belirlenmelidir:

a.       Tek kademede yük uygulanması

b.       Geçici ve sürekli durum ayarlanması

c.       Geçici ve sabit durum voltaj performansı

d.       Güvenlikli sistem kapatma uygulaması.

6.       Testlerin  izlenmesi:   Test  düzenlemesi   en  azından  iki   hafta  önceden belirlenecek ve malzeme sahibi temsilcisinin de testleri izlemesine olanak sağlanacaktır.

7.       Test    sonuçlan    testlerin    tamamlanmasından    sonraki    l    gün    içinde bildirilecektir.