Dizel Jeneratör Şartname Örneği

DIESEL ELEKTROJEN GRUBU ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

7.1. ŞARTNAMENİN KONUSU

Bu şartname, ………….. kapsamında inşa edilecek ……….. kurumlarında tesis edilecek Diesel-elektrojen jeneratör grubunun teknik şartlarını belirler.

7.2. SİSTEMİN TANIMI

Elektrik şebekesinde bir kesilme olduğu takdirde, diesel-elektrojen grubu devresine bağlanması kararlaştırılmış alıcıları otomatik olarak beslemek üzere bu şartnamede teknik özellikleri belirtilen, otomatik olarak devreye giren, ses izalasyonlu kapalı kabinli diesel-elektrojen grubu tesis edilecektir.

Diesel-elektrojen grubu, projede gösterilen mahalle monte edilecektir. İmalâtçı firma tarafından verilecek detayların, inşaatla ilgili kısmı Müteahhit tarafından, montajla ilgili kısımları imalatçı firma tarafından yapılacaktır.

Diesel-elektrojen grubu, imalatı tamamlanmış, işletmeye hazır vaziyette, kontrol paneli, egzost sistemi, borulama beher soğutma sistemi, yakıt sistemi, radyatör önü hava tahliye fleksibl bağlantısı, tüm elemanlarıyla birlikte çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Diesel elektrojen grubunun geçici kabulü yapılıncaya kadar muhafaza sorumluluğu Müteahhit firmaya aittir. Müteahhit, kabul esnasında yeteri kadar elemanı iş yerinde hazır bulunduracaktır. Tüm montaj işlemlerini bitirip grubu noksansız olarak çalışır hale getirdiğini yazılı olarak bildirecek, kabulün yapılabilmesi için akaryakıt, yağ, antifriz v.b. her türlü ihtiyaç maddesini kendisi temin edecektir.

Diesel elektrojen grubunun kabulünü yaptırmak ve ruhsatını almak sorumluluğu Müteahhite aittir. Bu iş için gerekli plan ve projelerin yapılması, onayı ve resmi dairelerdeki iş takibini kendisi yapacak, resmi makbuzlu ödemeler işveren tarafından karşılanacaktır.

Diesel elektrojen grubunun monte edileceği bölgeye göre aşağıdaki değerler Müşavir firma tarafından belirlenerek Müteahhite verilecektir.Diesel elektrojen grubu bu verilere göre seçilecektir.

En yüksek çevre sıcaklığ      :……….°C

En alçak çevre sıcaklığı          :……….°C

Deniz seviyesinden yükseklik:………. m

En yüksek rölatif nem            :………..%

Yüksek güçlü motorların devreye girip devreden çıkması durumlarında, Diesel elektrojen grubu bundan etkilenmeyecektir.

Diesel elektrojen grubu çalışırken, çevredeki elektronik cihazları etkileme derecesi VDE 0875′e göre “N” şartlarına uygun olacaktır.

7.3. DİESEL MOTORU

 • Diesel motoru, 4 zamanlı ,çok sayıda silindirli ve motor silindir gömlekleri değiştirilebilir sulu tip, turbo şarjlı inter-cooler olacaktır.
 • Motor devir sayısı 1500 d/d dan fazla olmayacaktır.
 • Motor, jeneratöre elastiki kaplinle direkt akuple olarak bağlanacak ve her iki ünitede (motor-jeneratör) müşterek bir çelik kaide üzerine monte edilmiş olacaktır.
 • Motor en fazla 24 saat aralıklarla, bir saat süreli %10 ve ani olarak %10 fazla yüke dayanıklı olacaktır.
 • Grubun ilk hareketi akü grubu ile olmalı ve motora en az beş defa arka arkaya yol verebilmelidir. Akü grubu ile şarj redresörü birlikte verilecektir.
 • Grubun otomatik yol almasını sağlayacak teçhizat beraber verilecektir.
 • İmalatçı firmanın belgelerinde motorun, yakıt ve yağ sarfiyatını %5 toleransla bildirilecektir.
 • Motor radyatör tertibatıyla soğutulacaktır. Radyatör üzerinde düşük su seviye sensör/switch olacaktır. Radyatör tropik olacaktır.
 • Soğutma devresi üzerinde sıcaklığı ile çalışan termostat bulunacak ve suyun sıcaklığı belli bir dereceye gelmeden devreyi açmayacaktır.
 • Diesel motoru havayı temizlemek üzere değiştirilebilir kuru tip hava filtresi ile teçhiz edilecektir. Tüm filtreler değiştirilebilir olacaktır.
 • Üretici firma diesel motoru ile birlikte egzost boruları için elastiki irtibat parçaları, susturucu ile çıkış için ilgili verileri verecektir. Egzosttan ileri gelen gürültü önlenecektir. Diesel elektrojen gruplarının bulunduğu bölüme monte edilmek üzere, refleksiyon ve absorbsiyon prensiplerine uygun, titreşim yutucu özellikte taşıyıcı ve sabitleme parçaları ile birlikte verilecektir.
 • Tekmil grup titreşimlere karşı yaylı özel titreşim yutucularla donatılmış olmalı ve bu suretle titreşimin binaya geçmesi önlenmelidir.
 • Motora bağlanacak dış tesisattan gelen boruların irtibat yerlerinde elastiki bağlantı parçaları bulunmalıdır.
 • Diesel motorundan ayrı olarak günlük yakıt tankı bulunacaktır. Grubun tam yükte 8 saat devamlı çalışmasına yetecek kapasitede yakıt tankı öngörülecektir. Yakıt tankı üzerinde, yakıt seviyesini gösteren gösterge bulunacaktır. Yakıt tankı Diesel elektrojen grubununa dahil ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun yanısıra 24 saat kapasiteli günlük depo ile ara bağlantıları yapılmış bir ana depo ayrıca  tesis edilecektir
  • Yükün ani olarak ±%50 değişmesi halinde devir sayısı değişimi, geçici olarak ±%5 ve sürekli olarak ±%3
  • Yükün ani olarak ± %100 değişmesi halinde devir sayısı değişimi, geçici olarak ± %10 ve sürekli olarak ± %4,5
  • Sabit yüklerde devir sayısı değişimi ± %1,
  • Boş çalışmada devir sayısı değişimi ± %0,6′dan fazla olmayacaktır.

  7.3.1.REGÜLASYON

Bu hususların temini için, motor üzerinde hassas devir sayısı regülatörü bulunmalıdır.

Vantilatör soğutması için aşağıda belirtilen teçhizat bulunacaktır.

ü  Soğuk su devir daim pompası

ü  Soğuk su tertibatı

ü  Elektro-fan

ü  50°C çevre sıcaklığına kadar müstakil soğutucu

ü  Fan koruyucu plakası

ü  Soğutma suyu, termostatlı elektriki ön ısıtma tertibatı (motor bloğu ısıtmalı)

Soğutma sistemi, kapalı devre ve tüm çalışma şartlarında motoru soğutacak kapasitede olacaktır.

Gerektiğinde hava giriş ve çıkış damperlerini, motor çalıştığında ve durduğunda otomatik olarak devreye sokup çıkaracak teçhizat öngörülecektir. (Damperleri imalatçı firma verecektir)

Su soğutmalı 4 zamanlı diesel motoru ile birlikte en az aşağıdaki donanım verilecektir.

ü  Mekanik birim enjektör

ü  Elektronik kontrollü motor devir hassas ayarı (regülatör)

ü  Yağ pompası ve yağlama sistemi

ü  Manuel yağ değiştirme pompası

ü  Soğutma suyu pompası

ü  Ön ısıtıcı ve teferruatı (lüzumlu ise)

ü  Dönen kısımları örten saç muhafaza

ü  Yağ soğutma sistemi

ü  Yağ filtresi

ü  Titreşim damperleri

ü  Emiş toplama borusu

ü  Yakıt filtresi

ü  Kuru tip hava filtresi

ü  Egzost manifoltu ve karşı flanşı

ü  Starter (Marş donanımı)

ü  Şarj donanımı

ü  Aşırı ısıda ve düşük yağ basıncında elektriki durdurma ve alarm tertibatı

ü  Motor üzerindeki kablajın bir klemens grubunda toplanması

ü  Motor tespit ayakları

Şartnamede adı geçmeyen, fakat motorun normal olarak çalışabilmesi için lüzumlu diğer bütün malzeme ve donanım motorla birlikte verilecektir.

7.4.JENERATÖR

Jeneratör 3 fazlı, 50 Hz frekanslı, fırçasız,kendinden ikzlı ters senkron jeneratör olacaktır.

Jeneratör, yıldız bağlı ve yıldız noktası dışarı çıkarılmış olacaktır.Jeneratör çıkışında grup üzerine monte edilmiş durumda termik-magnetik (otomatik) şalter bulunacaktır.

Jeneratörün;

v  Devir sayısı                : En çok 1500 d/d ve motor devir sayısına uygun olacaktır.

v  Gerilim                                  : 400/231 V. Boşta

v  Sürekli gücü              : kVA (İdare tarafından belirlenecektir.Prime tıme ve standby)

v  Cos j                         : 0,8

v  Koruma sınıfı            : IP 22

v  İzolasyon sınıfı           : H

Cos j : 0,8′de verim %90 dan küçük olmayacaktır.

Gerilim ± %10 ayarlanabilmelidir.

Jeneratör 24 saatlik fasılalarla bir saat süre ile %10 aşırı yüklenmeye dayanıklı olmalıdır.

Otomatik gerilim regülatörü alternatör karakteristiklerine uygun olmalıdır.

Motor ve jeneratör müşterek bir kaide üzerine monte edilmiş olacak, jeneratör, motora elastiki kaplinle direkt akuple olarak bağlanacaktır. Egzost yakıt ve soğuk su sistemleri boru bağlantıları standartlara uygun eksiksiz yapılacaktır. Döner aksam koruma altına alınacaktır.

7.5.YAKIT SİSTEMİ

Yakıt tankı ile ilgili tüm çelik konstrüksiyon parçaları, galvaniz yağ toplama kabı, hava tahliye borusu ve magnetik vanalı doldurma borusu da bu teklif kapsamı içindedir.

Tüm yakıt boruları direkt tank çıkışında kapanabilir özellikte olmalıdır.

Motorun yakıt enjeksiyon sistemi direkt olacaktır ve elektronik kontrol sistemine sahip olacaktır.. Buna ilave olarak bina otomasyonuna yakıt seviyesini bildirici donanım bulunacaktır.

Yanıcı akıcıların ve yağların, depolama, dolum ve sevki ile ilgili tüm teknik kurallar göz önünde tutulacaktır.

Ayrıca aşağıdaki teçhizatlar verilecektir.

 • Tank dolum miktarını gösteren seviye gösterge cihazı
 • Kendiliğinden kapanan çek-valf, aynı zamanda elle açılabilir olacaktır.
 • Yakıt doldurmak için dolum teçhizatı (basınç 0,5 bar)

7.6. DİESEL ELEKTROJEN GRUBU BESLEME VE KUMANDA TABLOSU

Tablo önden kapaklı, kilitlenebilir özellikte ve saçtan imal edilecektir. Saç imalatını müteakip, gerekli yüzey temizliği yapıldıktan sonra epoxi-polyester toz boya ile boyanacaktır.

Diesel elektrojen grubu besleme ve kumanda tablosu, grup üzerine monte edilmiş olacak, üzerinde gerekli donanımları bulunacaktır.

Cihaz etiketleri alüminyum üzerine siyah renkle yazılı olacaktır.

Diesel elektrojen grubu ile birlikte verilecek besleme ve kumanda tablosunda:

ü  1adet ampermetre

ü  1 adet voltmetre

ü  1 adet voltmetre komütatörü (4 pozisyonlu)

ü  1 adet frekansmetre

ü  1 adet çalışma saati göstergesi

ü  1 adet yağ basınç göstergesi

ü  1 adet su hararet göstergesi

ü  1 adet dizel sıcaklığı fazla sinyali

ü  1 adet yağ basınç noksan sinyali

ü  1 adet düşük su seviyesi sinyali

ü  1 adet aşırı hız sinyali

ü  1 adet yakıt bitti sinyali

ü  1 adet grup el-o-otm. şalteri ve butonu

ü  1 adet acil durdurma butonu

ü  Mikro işlemci kontrol ve koruma ünitesi (tüm fonksiyonları ile birlikte) bulunacaktır.

Yukarıda bahsedilmeyen, fakat imalatçı firma tarafından lüzumlu görülen teçhizat ayrıca birlikte belirtilecektir.

İhbara sebep olan arızalar sarı renkli lamba ile bildirilecektir. Devreden çıkarmaya sebep olan arızalar ise yanıp sönen kırmızı renkli lambalar ve korna sesi ile belirtilecektir. Korna sesinin susturulması halinde, yanıp sönen lamba arıza giderilinceye kadar devamlı yanar halde kalacaktır.

Besleme tablosu kumanda tablosundan ayrı olacak; kumanda kabloları giriş ve çıkışları üstten olacak ve tablodan güç çıkış hattı bus-bar ile olacak şekilde planlanacaktır.

7.7. AKÜ

Akü rafı, bakım çantası, akü kablosu, akü kapakları ile dolu ve şarj edilmiş vaziyette monte edilecektir.

Aküler için gerekli bakım teçhizatı aşağıdaki gibi olacaktır.

ü  Çerçeveli, cam korumalı kullanım talimatı

ü  Barometre

ü Maşalı (dirençli) voltmetre

7.8. DİESEL JENERATÖR GRUBU İLE BİRLİKTE VERİLECEK MALZEME

 • Bütün donanımın sökülüp takılması için normal anahtar ve takımların dışında kalan özel anahtar ve takımlar (saç kutu içinde)
 • Bakım ve işletme kitabı (Türkçe).
 • Yedek parça kataloğu.
 • Burada belirtilmemiş fakat fabrikasında verilen diğer yedek parçalar ve takımları sağlayıcı firma stoklamalıdır.
 • Temel ve montaj planları, dış bağlantı elemanlarına ait resimler.

7.9. GRUBUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Şehir şebekesi gerilimi kesildiğinde veya isteğe göre gerilim belli bir oranın altına düştüğünde dizel motoru otomatik olarak yol alacak ve en fazla 15 sn de jeneratör senkron devir sayısına ulaşacaktır. Grup senkron devir sayısına ulaşınca kumanda tablosundaki gruba bağlı şalter kapanacak ve diesel’e bağlı alıcılar beslenecektir.

Şehir elektriğinin tekrar gelmesi halinde ATS’ ini (Transfer panosu) açacak, ancak grup durmayıp 4 dakika daha çalışmaya devam edecektir. Nötr ve 3 Faz, 4 kutuplu anahtarlama elemanları ile transfer edilecektir.

Diesel motoru, kendi emniyet sistemlerinden bir ihbar gelmesi halinde otomatik olarak duracak ve arıza giderilinceye kadar tekrar harekete geçmeyecektir.

Diesel elektrojen grubunu otomatik çalıştırmanın dışında elle yüklü ve boşta çalıştırmak mümkün olacaktır.

7.10. ÖN KABUL İŞLEMLERİ

Ön Kabul işlemleri montaj mahallinde yapılacaktır.

Diesel elektrojen grubunun montajından sonra, imalatçı firma test mahallinde gerekli testleri yapıp Müşavire  yazılı olarak teslim edilecektir. Bu testin yapılacağı tarih Müteahhit tarafından 2 hafta önceden Müşavire yazılı olarak bildirilecektir.

Diesel elektrojen grubunun, tam yükte yükleme derecesinin hatasız ölçülmesini ve hesaplanmasını sağlayacak bir metotla testi yapılacaktır.

Yapılacak testler :

ü  Soğuk diesel motoru ile start denemesi

ü  saat tam yükte çalışma

ü  3/4 saat 3/4 yükte çalışma

ü  3/4 saat 1/2 yükte çalışma

ü  3/4 saat 1/4 yükte çalışma

ü  3/4 saat %10 aşırı yükte çalışma

Tam yükte test yapılırken, yakıt, yağ ve soğuk su ihtiyacı tespit edilecektir. Ayrıca güç, devir sayısı, egzost, soğuk su, hava ve yağ sıcaklıkları ölçülecek ve kaydedilecektir.

Son olarak, istenilen gerilim oranlarının uygunluğu, devreye girme, devreden çıkma ve kumanda şartları denenecektir. Kumanda eğrileri yazıcı cihazlarla veya ossilograf ile tespit edilecektir.

Denemeler sırasında herhangi bir eksiklik görülürse teknik parçaları demonte edilecek ve kalite kontrolları yapılacaktır. Ancak deneme çalıştırması sırasında her hangi bir arıza meydana gelmemiş ise kalite kontrolü yapılmış kabul edilir. Aksi takdirde Müşavir testi durdurup tekrarını isteyebilir.

Deneme çalıştırması ve kabul için gerekli yakıt, yağ temini ve gerekli ölçü aletlerinin hazır bulundurulması Müteahhit’in görevidir. Ön Kabulden sonra motor yağı ve filtresi değiştirilecektir.

Ön Kabul işlemleri ile ilgili yapılacak her türlü masraf Müteahhite aittir. Ön Kabul işlemlerinden sonra, gerekli tüm dökümanlar (elektrik projeleri, test sertifikaları, v.b.) eksiksiz olarak Müşavire teslim edilecektir.

7.11. EL LAMBASI

El lambası güvenlik amacıyla kullanılacaktır. Lamba ve şarj cihazı darbeye dayanıklı plastikten olacaktır. Koruma cinsi IP42, koruma sınıfı II, döner lamba başlı, gaz izoleli akü kutusu ve bakımsız aküsü dahil olarak temin edilecektir.

Lamba şarj cihazına oturtulduğunda, kontaklar üzerinden akü kutusu ile elektriksel bağlantı sağlanacaktır. Şebeke cereyanı kesildiğinde, kendiliğinden devreye girecektir. Şebeke cereyanı geri geldiğinde lamba sönecek ve şarj cihazı tampon şarja geçecektir.

7.12.TEKNİK ÖZELLİKLER:

Müteahhit tarafından önerilecek imalatçı firmalar tarafından cevaplandırılacak sorular listesi :

a)      Dizel Motoru :

 • Motorun markası ve modeli                                                       :
 • Tipi, kaç zamanlı olduğu                                                :
 • Sürekli net faydalı güç (deniz seviyesinde)                               :
 • Standby net faydalı gücü (deniz seviyesinde)               :
 • Yereysel şartlarda sürekli net faydalı gücü                               :
 • Motorun turboşarjlı olup olmadığı                                             :
 • Güç azalması :,

Yükseklikle                                                                                :

Sıcaklık artışı ile                                                             :

 • Sürekli aşırı güç yüklenebilme oranı                                          :
 •  Ani aşırı güç yüklenebilme oranı                                              :
 • Motorun çalışacağı devir sayısı                                      :
 • Devir ayar regülatörünün markası                                             :
 • Regülatörün devir sayısı değişimine etkisi                                :

Yükün ani olarak %100 değişmesinde                          :

Yükün ani olarak %50 değişmesinde                            :

Sabit yüklerde                                                                :

Boşta                                                                              :

 • Silindir sayısı                                                                 :
 • Silindir gömleklerinin değişebilir olup olmadığı                        :
 • Ortalama piston hızı                                                       :
 • Çalışma ortamında, garanti edilen özel yakıt sarf                     :

4/4 yükte gr/kWh                                                                       :

3/4 yükte gr/kWh                                                                       :

1/2 yükte gr/kWh                                                                       :

 • Garanti edilen özgül yağ sarfiyatı                                             :
 • Yol alma şekli                                                                :
 • Yol alma süresi                                                              :
 • Yük alma süresi                                                             :
 • Soğutma sistemi                                                             :
 • Radyatörün seçimine esas ortam üstü sıcaklık.                         :
 • Fanın tahriki                                                                              :

Motor milinden                                                                          :

Ayrı bir asenkron motorla                                                                     :

 • Soğutma suyu devresinde termostatik sıcaklık kontrolü var mı?          :
 • Yağ devresi ön ısıtıcı var mı ? Gücü                                                     :
 • Yağ devresi ön ısıtıcısı termostatik kontrollumu?                                 :
 • Motor çalışmadığı zamanlarda yağlama hakkında açıklama                 :
 • Yanma sistemi hakkında açıklama                                                        :
 • Hava filtresi tipi                                                                         :

b)   Alternatör                                                                                         :

 • Markası, modeli, tipi                                                                  :
 • Frekansı                                                                                     :
 • Gerilimi                                                                                      :
 • Akımı                                                                                         :
 • Sürekli net faydalı gücü                                                            :
 • Standby net faydalı gücü                                                                      :
 • Yükseklik güç azalması                                                              :
 • Aşırı yüklenebilme sınırı                                                            :
 • Devir sayısı                                                                                :
 • Gerilim ayar sınırı                                                                                  :
 • Verimi (Cos j : 0.8 ve Cos j : 1 için)                                       :

1/2 yükte                                                                                        :

4/4 yükte                                                                                        :

3/4 yükte                                                                                        :

 • Isınma sınırı (ortam üstü sıcaklık)                                                         :
 • İzolasyon sınıfı                                                                          :
 • Koruma sınıfı (dış etkilere karşı)                                                           :
 • İkaz şekli                                                                                   :
 • Bağlantı şekli                                                                             :
 • Alternatörün aşırı yüklere ve kısa devreye karşı korunması                  :

c) Elektrik Tablosu ve Donanımı

İmalatçı firmanın kataloğunda diesel-elektrojen grubu kapsamında verilen tablo ve donanıma ait döküm ve teknik özellikler bulunacaktır.

d) Diesel Motoruna Ait Donanım :

İmalatçı firmanın kataloğu ile birlikte diesel motorunun standart ve ek donanıma

ait dökümün listesi verilecektir.

 

e) Jeneratör Grubunu Ait Yedek Parça ve Avadanlık :

İmalatçı firmanın kataloğunda  diesel-elektrojen grubu ile birlikte teslim edeceği yedek parça listesini ve standart takım ve avadanlığı belirtecektir.

11.13. GARANTİ

Üretici firmanın imalat hatalarına karşı 1 yıl ücretsiz garanti ve 10 yıl geçerli ücrete mukabil yedek parça garanti belgesi vermesi şarttır.

 

“Dizel Jeneratör Şartname Örneği” üzerine 2 düşünce

Bir Cevap Yazın